คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์ นิติศาสตร์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "กฎหมายในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง( Law in the Age of Change)"  ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

**ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ธรรมศาสตร์ - นิติพัฒน์" ครั้งที่ 4 รอบแรก  ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ     และ รอบสุดท้าย   ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ 

------------------------------------------------------------